"Quiero hablar de un viaje que he estado haciendo, un viaje más allá de todas las fronteras conocidas..." James Cowan: "El sueño del cartógrafo", Península, 1997.

lunes, 11 de enero de 2010

Atles de la nova ruralitat de Catalunya***


Un magnífico recurso que vale la pena explorar a fondo tanto por sus textos, imágenes,  gráficos y mapas específicos como por sus recursos complementarios (actividades, imágenes, modelos de comentario, enlaces etc.). 

Reproduzco su introducción:


Des de la Fundació del Món Rural volem reflexionar sobre les realitats específiques i diferencials del món rural català. Entenem la ruralitat com un espai amb activitats econòmiques dinàmiques i diversificades, amb les que els seus habitants preserven el territori i les seves riqueses naturals i culturals. Treballem per que es valori, es conegui i es difongui la contribució que fa la Catalunya rural i les persones que hi viuen i treballen al conjunt del país.

Aquest Atles de la Nova Ruralitat té els seus orígens en la voluntat de dotar-nos d’un document de base, visual, gràfic i d’alt valor per comprendre el Món Rural català. Va néixer amb la pretensió de donar una visió real i moderna de Catalunya, però des d’una perspectiva rural. Un document que fos un reflex acurat de la Catalunya interior, la menys poblada, la més agrària, on les activitats econòmiques i socials, i la seva gent s’hi veiessin ben descrits i reflectits, i tot això en relació amb tot el territori català.

Els materials que conformen aquest atles es presenten ara en aquesta plataforma amb l’objectiu de facilitar-ne el seu ús a les escoles i als instituts. Constitueixen una eina bàsica per conèixer el territori i aprendre a treballar amb mapes, gràfics, imatges... A part del material gràfic de l’atles, es donen unes orientacions didàctiques i es faciliten quatre exemples d’aplicació a l’ aula. També hi apareixen quatre models de comentari que es poden aplicar al conjunt de materials de l’atles. 

 
Aquest  conjunt de mapes, gràfics, quadres i imatges  seran de gran utilitat didàctica perquè els nostres alumnes aprenguin a interpretar el seu entorn, perquè es plantegin preguntes sobre la seva realitat, en definitiva, perquè coneguin el seu territori i se sentin part integrant de la societat on viuen. Cal donar als nostres estudiants un missatge positiu de futur, un protagonisme i un nivell d’implicació,  que sàpiguen que ells poden millorar aquest espai on viuen.

No hay comentarios: