"Quiero hablar de un viaje que he estado haciendo, un viaje más allá de todas las fronteras conocidas..." James Cowan: "El sueño del cartógrafo", Península, 1997.

sábado, 10 de noviembre de 2007

EL VALOR OBLIDAT DE L'AIGUA

FONT: http://www.edualter.org/material/actualitat/aigua/index.htmIngrid Regalado i Olga Torné.


Principal
Introducció
Articles de premsa
Article d’opinió
Activitat 1. L’aigua, més que un líquid transparent.
Activitat 2. L’aigua que consumim
Activitat 3. L’aigua que ens arriba...
Bibliografia i pàgines web


L’aigua és un tema d’actualitat ara i sempre, doncs és un element imprescindible per a nosaltres i per tant tot allò que li succeeixi tindrà efectes, ja sigui directe o indirectament, en el nostre dia a dia. El tema de l’aigua es pot treballar des de múltiples vessants i és difícil deslligar-ne una de l’altre, però amb aquest material es vol prioritzar el treballar la relació que actualment té l’home amb l’aigua, quina és la concepció que tenim d’aquesta i quina és la gestió que fem dels recursos hídrics. Volem fugir així, de treballar el cicle de l’aigua i la seva vessant més ecològica, no perquè no sigui important que ho és i moltíssim, sinó per ser aquesta la més treballada als centres d’ensenyament i per la gran disponibilitat de recursos ja existents sobre aquest tema.

Cada dia és notícia que l’home està alterant el funcionament normal de l’ecosistema, i costa no deixar-se caure en aquella sensació de incapacitat de poder fer alguna cosa, o fins i tot d’indiferència, doncs sembla que alguns problemes queden molt lluny. Amb l’aigua tenim l’oportunitat d’implicar-nos i també a l’alumnat en les problemàtiques que es deriven de la gestió que s’està duent a terme dels recursos hídrics, no pot quedar com una problemàtica lluny del nostre abast ans al contrari, l’aigua és un element molt proper que ens permet aquesta implicació.

Alguns dels objectius que s’han plantejat alhora d’elaborar el material present són aquests:- Reconèixer els valors de l’aigua, com a element vital i com a patrimoni natural i cultural.- Entendre com la disponibilitat de l’aigua depèn en gran mesura de la gestió que se'n fa.- Copsar la importància de l’estalvi d’aigua i fomentar actituds per dur-ho a terme.- Percebre les causes i els efectes del procés de privatització de l’aigua.- Desenvolupar una actitud crítica i d’anàlisis vers les desigualtats existents en l’accés als recursos hídrics.- Conèixer i aproximar-se, com a usuaris, a la gestió dels recursos hídrics. - Esdevenir persones critiques amb l’entorn que els envolta.


Articles de premsa

A continuació es proposen quatre articles, publicats a El Periódico, El Punt i El País per poder treballar el tema de la privatització de l’aigua i les diferències existents en l’accessibilitat d’aquest recurs. Es pot fer per grups de manera que cada un d’ells analitzi una de les notícies, però és important finalment posar-ho en comú per contrastar la informació de cada una d’elles i entrar en debat per reflexionar sobre diversos aspectes que se'n deriven. De cada un dels articles us proposem una sèrie de qüestions guia per aquest anàlisis, a algunes d’aquestes qüestions no s’hi trobarà resposta en el mateix article essent aquest només una excusa per a iniciar la reflexió i realitzar posteriorment un treball més profund.
Objectius:Percebre les causes i els efectes del procés de privatització de l’aigua.Desenvolupar una actitud crítica i d’anàlisis vers les desigualtats existents en l’accés als recursos hídrics.

Durada: Aproximadament 2 hores.

1. El consum mundial d’aigua mineral es duplica en 8 anys. (Consum per càpita)On es consumeix la major part d’aigua embotellada? Per què creus que déu ser així?Quines són les raons per les quals es beu aigua embotellada en comptes de l’aixeta? Creus que hi ha alternatives?Quina relació de preu hi ha entre l’aigua d’ampolla i la d’aixeta? A què creus que es deu aquesta diferència?A nivell ecològic què implica aquest augment de consum d’aigua embotellada? Creus que és sostenible?

2. La majoria d’hospitals catalans no donen aigua als pacients durant els àpatsQuè creus que vol dir que “l’aigua també s’ha convertit en un bé escàs en determinats hospitals públics”?És un dret de l’usuari rebre aigua embotellada en un hospital? Creus que ho ha de ser? Quina quantitat de diners es calcula que costarà a l'hospital de Bellvitge el subministrament d'aigua embotellada per a l'any 2007? D'on creus que surten aquests diners?És perjudicial per als malalts beure aigua de l’aixeta? Quines diferències creus que hi ha entre una aigua embotellada i una de l’aixeta?

3. En Kenia el agua és más cara que la Coca-ColaÉs Kenia un país amb poca aigua? Quantes persones es calcula que no tenen accés a l’aigua? Quins han estat els objectius principals de l’AMECE en el parlament Europeu? Té un únic preu l’aigua? Per què creus que és així?Creus que hi ha alguna raó per la qual l’aigua sigui més cara que la Coca-cola? Quina?

4. El agua potable ya es una necesidad mundial crucial.Són els països que disposen de menys aigua els que tenen més dificultat per accedir-hi?Quines són les raons que s’exposen per les quals hi ha milions de persones sense accés a l’aigua?

Coninuació:
Article d’opinió
Activitat 1. L’aigua, més que un líquid transparent.
Activitat 2. L’aigua que consumim
Activitat 3. L’aigua que ens arriba...
Bibliografia i pàgines web

28 de setembre de 2007

No hay comentarios: