"Quiero hablar de un viaje que he estado haciendo, un viaje más allá de todas las fronteras conocidas..." James Cowan: "El sueño del cartógrafo", Península, 1997.

lunes, 2 de junio de 2008

Exposició sobre la globalització

E x p o s i c i ó

Plafons
Tornar a la presentació

Globalització?

La globalització és un conjunt de processos, tecnològics, comunicatius, ecocòmics, etc. - que fa que el món sigui cada cop més "petit", és a dir, integrat i interdependent.

L'abaratiment del transport, les facilitats de comunicació i l'increment de l'intercanvi de béns, serveis, coneixements i informació són fets que canvien la vida de les persones i poden millorar-la.

No hay comentarios: