"Quiero hablar de un viaje que he estado haciendo, un viaje más allá de todas las fronteras conocidas..." James Cowan: "El sueño del cartógrafo", Península, 1997.

martes, 8 de abril de 2008

Agricultura integrada

Edu3.cat

  • Programa De la terra
  • Idioma Català
  • Producció TVC, Triacom Audiovisual
  • Any de producció 2003
  • Àmbit Tecnologia, Tutoria, Ciències socials, Llengües i literatura
  • Àrea Tecnologia, Tutoria, Coneixement del medi: social i cultural, Ciències socials, Llengua catalana i literatura, Geografia, Educació per la ciutadania i els drets humans, Tecnologia industrial  • Nivell Educació Primària Educació Secundària Obligatòria Batxillerat


La producció agrícola integrada té com a objectiu obtenir productes de qualitat i, alhora, protegir el medi ambient. El programa "De la terra" explica en què consisteix.

L'agricultura integrada pretén imitar la natura pel que fa al tractament de plagues i insectes, és a dir, produir aliments sense malmetre l'entorn. Aquest tipus d'agricultura combina la saviesa de la natura amb la tecnologia.

A Alcarràs, en Pere, tècnic d'una cooperativa, explica com funciona la producció integrada i assessora els pagesos que treballen en producció integrada.

L'Ismael, pagès, ja fa anys que fa servir sistemes productius respectuosos amb el medi ambient per no contaminar el sòl amb productes químics. És el mes de juliol, època de collir els préssecs. Un cop collits, els préssecs de l'Ismael els porten a la cooperativa, on s'etiqueten amb el distintiu de Producció Integrada.

A Cabrils, a l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), es perfeccionen els sistemes per controlar de manera natural les plagues. Treballen, per exemple, en l'enemic número u del tomàquet: la mosca blanca. Per combatre-la fan servir el seu depredador natural. D'aquesta manera no cal fer servir productes químics per eliminar-la.

Al Centre d'Experimentació Agrícola de Santa Susanna es crien els insectes necessaris per combatre les plagues. En Jordi, tècnic, diu que els pagesos estan canviant la seva mentalitat, i en Joan, pagès, diu que gràcies als tècnics s'han millorat els conreus.

A més de les plagues, als conreus de producció integrada també cal controlar els sistemes de reg i la quantitat d'adob subministrat.

No hay comentarios: