"Quiero hablar de un viaje que he estado haciendo, un viaje más allá de todas las fronteras conocidas..." James Cowan: "El sueño del cartógrafo", Península, 1997.

miércoles, 30 de abril de 2008

La pesca a Espanya

Font: http://www.mapa.es/ca/pesca/infopesca.htm

Espanya és un país eminentment marítim, en el qual, des de fa molt de temps, els productes pesquers són una aportació fonamental de proteïnes a la dieta alimentària, la dieta mediterrània. Això ha afavorit el desenvolupament de pesqueries, fins i tot en aigües exteriors i caladors llunyans. L'activitat pesquera, per tant, ha estat una activitat tradicional que s'ha desenvolupat amb el pas del temps i que actualment és una de les més importants a la Unió Europea.

En aquest apartat podreu consultar, a part de les grans xifres de la pesca marina (en diversos idiomes), informació sobre: Zones de pesca marines, mides mínimes per a les diferents espècies capturades, reserves marines iberoamericanes, informació sobre la flota pesquera espanyola...

A més, en aquesta àrea hi ha informació sobre la Junta d'Aqüicultura Marina, constituïda pel MAPA i les diferents comunitats.

Més informació sobre la pesca a Espanya al web del Fons de Regulació i Ordenació del Mercat dels Productes de la Pesca i Cultius Marins (FROM) .

Més informació sobre la investigació de les ciències marines i l'aqüicultura a l' Institut Espanyol d'Oceanografia.

No hay comentarios: