"Quiero hablar de un viaje que he estado haciendo, un viaje más allá de todas las fronteras conocidas..." James Cowan: "El sueño del cartógrafo", Península, 1997.

lunes, 26 de enero de 2009

Ciutat, territori, paisatge (pàgina web amb activitats: www.xtec.cat/paisatge)

El projecte Ciutat, territori, paisatge ha estat promogut pel Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i
l’Observatori del Paisatge.

El projecte s’adreça a l’alumnat i el professorat dels centres d’educació secundària de
Catalunya. La seva finalitat és

  • potenciar el coneixement del patrimoni paisatgístic català,
  • sensibilitzar l’alumnat envers la necessitat de la preservació dels valors paisatgístics
  • i la presa de consciència de la incidència de l’acció humana sobre el medi natural.

Aquesta actuació pretén impulsar una nova cultura del paisatge en què els nois i les noies, com a futurs ciutadans i ciutadanes de ple dret, se sentin corresponsables de l’estat dels paisatges catalans i del seu esdevenidor.

Es tracta d’una proposta interdisciplinària que ofereix la possibilitat de treballar els elements
naturals i humans del territori de forma integrada i a partir de l’observació de paisatges
concrets i reals, sotmesos a canvis i problemàtiques ben actuals.

Són uns materials pràctics i atractius que desenvolupen una didàctica basada en la interacció social a l’aula, ja que moltes de les activitats estan pensades perquè l’alumnat les treballi de forma cooperativa.

Els materials didàctics consten de tres elements:

  1. carpeta amb 12 làmines panoràmiques representativa de la diversitat de paisatges de Catalunya,
  2. portal web Ciutat, territori, paisatge (www.xtec.cat/paisatge) amb activitats interactives i recursos
  3. i guia didàctica del projecte, disponible des del web, que proporciona les eines i les orientacions generals i específiques per al treball amb l’alumnat i per al seu seguiment i avaluació.

No hay comentarios: