"Quiero hablar de un viaje que he estado haciendo, un viaje más allá de todas las fronteras conocidas..." James Cowan: "El sueño del cartógrafo", Península, 1997.

jueves, 10 de enero de 2008

L’aigua un bé escàs (recurs: vídeo de http://www.edu3.cat/Edu3tv/)

L’aigua un bé escàs

L'aigua és necessària per viure, però el malbaratament que
se'n fa i els canvis sobtats del clima en les últimes dècades
ens obliguen a prendre consciència que l'aigua, com qualsevol
altre recurs de la natura, s'esgota.

Aquest reportatge demostra que moltes regions de la Terra
tenen grans quantitats d'aigua en forma de glaç (Antàrtida),
neus perpètues, rius i llacs subterranis... Ara bé, la
progressiva desertització i l'increment dels períodes de
sequera ja és una realitat. Com sempre, els països del Tercer
Món són els més afectats per la manca d'aigua.

Per combatre aquesta situació no tan sols es fa una crida
mundial per dosificar l'ús domèstic de l'aigua, sinó que també
es mira de promoure altres tècniques (sobretot en els sectors
industrial i agrícola) per aprofitar aquest recurs de manera
més sostenible i responsable.


Vincle: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=579&p_ex=rius

Del riu a la potabilitzadora

El cicle de l'aigua: del riu entra a la potabilitzadora, des d'on es distribuïda a la ciutat, indústries, serveis, etc. Les aigües residuals i les pluvials van a parar al clavegueram i posteriorment a la depuradora. Un cop tractades tornen al riu. El compostatge està implicat en el cicle de la matèria. Es presenta el cas de Manresa.

Vincle:
ww.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18224&p_ex=aigua&p_niv=2221&p_are=2266

No hay comentarios: