"Quiero hablar de un viaje que he estado haciendo, un viaje más allá de todas las fronteras conocidas..." James Cowan: "El sueño del cartógrafo", Península, 1997.

lunes, 7 de enero de 2008

Història de Barcelona.


SEGLES IV-III-II a.C. BARKENO

La gent que habitava la plana de Barcelona durant els segles IV, III i II a. C s'anomenaven ÍBERS.

Els Íbers estaven formats per diferents pobles:Cossetans, Ilercavons, Lacetans, Ilergets, Ausetans, Indigets, Bargusins, Laietans...
Tots aquests pobles Íbers vivien a Catalunya, concretament a la plana de Barcelona hi vivien els LAIETANS.

En aquella època els Laietans de Barkeno es dedicaven al comerç: oli d'oliva, olives... productes mediterranis que comerciaven amb els grecs.
Barkeno estava molt ben situada ja que donava al mar, i aquest assentament humà era protegit estratègicament per un altre assentament humà situat a Montjuïc, lloc privilegiat per controlar el comerç per mar.

SEGLE I a. de C. FINS EL SEGLE V d.C. BARCINO

L'any 15 a. de C., a l'època de l'emperador August, es funda la "Colònia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino", o el que és el mateix: BARCINO.

Més tard, entre el 270 i 310 dC s'aixeca el recinte amurallat (sobre els restes d'una muralla anterior, les de Barkeno).

Aquesta seria la primera muralla de Barcelona.Avui en dia encara podem veure les seves restes.

SEGLE V-SEGLE X. EDAT MITJANA: VISIGOTS I ÀRABS
La presió de diferents pobles germànics i els problemes polítics i econòmics dels romans provoquen la caiguda de l'Imperi Romà. Aquests pobles comencen a ocupar el territori que abans governaven els romans.

La Península Ibèrica també fou envaïda per un d'aquests pobles: els Visigots, que van arribar fins i tot a constituir un regne a l'antiga Hispania romana.

De fet l'any 410 el rei visigot Alarico va saquejar Roma i al marxar cap a la Gàlia se'n va endur a Gala Placidia com a hostesa (filla d'un emperador romà, Teodosio).

Ataulf, successor d' Alarico, es va casar amb Gala Placidia a Narbona i quatre anys més tard, perseguit per generals romans, es va refugiar a Barcino, on va instal.lar la seva cort.
Durant el segle V la Barcino romana va passar a convertir-se en la capital del regne visigot i passa a ser la Barchinona visigòtica.

Ara bé, aquest regne no fou mai estable ni fort.Les lluites internes (estaven separats entre ells i en guerres constants), la cultura superior que demostraven els vençuts i altres factors van permetre que un altre poble, els àrabs, penetrés a la Península i la conquerís pràcticament sencera sense gaires dificultats en un període de només vuit anvs.

Aquesta entrada dels àrabs la van provocar els mateixos visigots: L'any 710 (segle VIII) Agila, noble visigot, volia el tron de “Don Rodrigo” o Roderic, també visigot. Peraconseguir-ho va demanar ajuda als àrabs, concretament al governador àrab de Tuníssia, Musa ibn Nusayr.
Els àrabs s'anaven extenent per la península (a partir de les baralles entre els visigots) i els francs (que ocupaven bona part del territori francés actual) van començar a prendre mesures per impedir la seva arribada a territori franc.

La Marca Hispànica o els primers comtats catalans

A Barchinona els àrabs li deien Barshiluna.

Els francs, al voltant de l'any 800, van crear una marca fronterera per impedir el pas als àrabs, que anava des dels Pirineus fins a la línia del Llobregat-Cardener-Conca de Tremp i la van anomenar la Marca Hispànica.
Aquesta Marca Hispànica va derivar en els comtats catalans (els comtes que governaven la seva zona tenien, en principi, la protecció del regne franc).
A causa del conflicte entre els àrabs i els francs Barchinona és destruïda, concretament el 10 de juliol de 985 Al Mansur saqueja i ocupa la ciutat. El Comte de la ciutat, Borrell II, va demanar ajuda al rei franc, (Hugo Capeto) però no el va ajudar.

SEGLE XI-SEGLE XIII. EDAT MITJANA: LA SEGONA MURALLA
A partir del Segle XI Barcelona s'anirà recuperant de la seva destrucció anterior i iniciarà un procés de creixement important.

S'ampliarà la muralla cap al barri de Ribera.
També en aquest període les ciutats en general aniran prenent més protagonisme
La ciutat i el burgus any 1000-1200
En el recinte de la primer muralla es consoliden els centres polítics, religiosos i el barri jueu, que depenen directament del comte.

Però a l'exterior, al voltant del mercat (mitja rodona lila i actual Plaça de l'Àngel) i cap a la zona portuaria (actual barri de la Ribera) s'exten el burgus (nuclis urbans fora de les muralles de la ciutat), més dens i amb important vida econòmica
El creixement de la ciutat es va poder produir gràcies als excedents agrícoles que havien hagut durant el segle XI, això va permetre el creixement del comerç i l'aparició d'altres feines: els artesans.
Durant el segle XII la població va anar creixent, i per tant es construïen cases al voltant dels camins que portaven a la ciutat.El nucli més important en aquesta època va ser Vilanova del Mar ubicada al voltant de l'esglèsia de Santa Maria del Mar.
La ciutat oberta al mar 1200-1300
A Vilanova del Mar (actual barri de la Ribera) hi viuran pescadors i artesans que generen gran activitat econòmica.És per aquest motiu que la ciutat engrandeix la seva muralla cap a aquesta zona, per tal de protegir-la i perquè continuï generant riquesa cap a la ciutat. Els edificis que es van construint i les noves muralles volen potenciar un gran protagonisme a la ciutat.

COM ERA EL RAVAL QUAN ES VA FER LA TERCERA MURALLA?
El Raval medieval era un espai d'hortes, especialment a l'indret de Sant Pau, i petites cases construïdes al llarg dels vells camins amb prou feines convertits en carrers.
També hi havien convents i hospitals. Podem explicar alguns exemples dels hospitals:

L'Hospital dels Mesells que era una leproseria. La lepra va ser durant tota l'edat mitjana una malaltia temuda, maleïda, només el seu nom ja esgarrifava. Era la "malaltia". Els leprosos eren marginats socials; la por d'infectar-se de la lepra, tinguda per incurable i contagiosa, els confinava fora de les ciutats. L'Hospital dels Mesells es va fundar el segle XII i fora de les muralles, però quan es va construir la tercera muralla l'hospital va quedar inclós dins del Raval.
La leproseria estava ubicada prop del creuament dels camins que sortint de les portes de la Boqueria i de la Porta Ferrissa creuaven el Raval per arribar al portal de Sant Antoni. Estava ubicada on és ara la Plaça del Pedró. Al segle XV hi van haver intents de treure els leprosos del recinte emmurallat, fora del Raval, però van seguir allà fins al principi del segle XX.
L'Hospital de la Santa Creu va ser fundat l'any 1401 (segle XV) i englobava tots els altres. S'hi acollien homes i dones pobres i nens abandonats, però els leprosos, tot i que l'administració de la leproseria es feia des de l'Hospital de la Santa Creu van continuar aïllats.

SEGLES XVI-XVIII. LA DECADÈNCIA I LA REVIFALLA
Sabem que Europa va descobrir Amèrica l'any 1492, a finals del Segle XV (Cristobal Colón), tot i que també sabem que molt abans (segles) ja van arribar els primers pobladors (per tant els primers descobridors).
Pensavem que Barcelona s'enriquiria molt ja que tenia el mar i les Drassanes però vam descobrir que no va ser així: A partir de finals del segle XV, la crisi serà generalitzada a tota la Mediterrània. La descoberta d'Amèrica desplaça el centre del comerç vers l'Atlàntic. Barcelona perd bona part de la seva activitat marinera
Per tant el segle XVI i XVII va ser una època de crisis tant econòmiques com polítiques.

Revifalla econòmica del segle XVIII
A partir de mitjans del segle XVIII es viu una gran revifalla, tant econòmicament com demogràficament. Al llarg del segle es formen la Rambla i el Passeig de St.Joan, i s'aixequen grans edificis. A finals de segle, a Barcelona els mercats són plens de productes, les manufactures són considerables per tot arreu i s'hi mostren signes d'indústria activa i desenvolupada.

I el Raval? Durant tota l'edat mitjana i en èpoques anteriors havia estat un espai d'hortes, per tant era el lloc de Barcelona on havien més espais lliures. Per tant va ser en el Raval on es van instal·lar les manufactures en un primer moment (petits establiments industrials) i les fàbriques de vapor més tard.
El món vivia moments de grans canvis, neix el pensament científic i es produeixen grans invents i descobertes: per això li diem L'EDAT MODERNA

En el moment de la industrialització de Catalunya, al ser el Raval el lloc de la ciutat amb més espais lliures (hortes, convents...) aviat van aparèixer les primeres fàbriques i al mateix temps els habitatges dels obrers.Alguns dels vapors més importants es van arrenglerar al llarg del carrer de la Riereta.
De tots els vapors, tan sols queden en peu dues xemeneies (una al Raval Nord i una altra al Sud).
De les dues, la millor conservada és la dels jardins del costat de Sant Pau del Camp.
Les fàbriques del Raval tenien la casa-fàbrica:en aquests edificis els patrons vivien en els primers pisos, més espaiosos, i els obrers vivien en els pisos més alts.
Actualment encara es poden veure alguns d’aquests edificis al carrer de la Riereta, en els números 35 i 37 d’aquest carrer, vora la cantonada amb Sant Pau, s’hi trobava la fàbrica "Hilaturas Tous".
EL RAVAL INDUSTRIAL
La Revolució Industrial comença a Anglaterra a finals del segle XVIII
L'invent de la Màquina de vapor fan que sigui possible l'aparició de les fàbriques.
A Catalunya la Revolució Industrial comença en el segle XIX. La indústria més important va ser la tèxtil, que es va anar especialitzant a diferents llocs: La seda es fabricava a Barcelona, Manresa i Reus, mentre que a Sabadell i a Terrassa i Barcelona s'hi feia llana. Les filatures de cotó cada vegada eren més importants.
Les ciutats creixen en població. La gent deixa el camp i va a viure a les ciutats per treballar en les fàbriques (en els pisos superiors de les fàbriques). Això és el que passa clarament en el Raval

Però a altres llocs de Catalunya l'activitat industrial s'organitza d'altres maneres: Les colònies industrials. Són grans fàbriques situades al costat d'un riu, allunyades de la població. Els obrers per tant hi viuen en cases, properes a la fàbrica, que són propietat de l'amo de la fàbrica. És a dir, són com petits pobles on hi ha escola, botiga... però no hi ha alcalde, o el que fa d'alcalde és l'amo de la fàbrica.
El tren de vapor és molt important en aquesta època perquè permet transportar el carbó de les mines a les fàbriques, i també transportar a les persones que aniran a viure a les ciutats per a treballar a les fàbriques.
Condicions de vida. Els obrers (la gent que treballava a les fàbriques) vivien en situacions molt precàries. Treballaven de 10 a 12 hores diàries, 6 dies a la setmana. Els nens i nenes també treballaven, els volien perquè al ser petits es podien posar entre les màquines per recollir coses que queien. Treballar a la fàbrica era perillós perquè de vegades es tallaven i podien quedar mutilats.

Els nens i les dones cobraven menys que els homes.
A causa d'aquestes males condicions els obrers es van començar a organitzar i protestaven per tal de reivindicar els seus drets. Per tal de fer-ho van crear unes associacions anomenades sindicats.
CERDÀ i L'EIXAMPLE

A mediados del siglo XIX, Barcelona era la principal ciudad industrial de España. El continuo movimiento inmigratorio trajo como consecuencia la aprobación del Plan Cerdá, en 1858, que buscaba solucionar de forma ordenada el crecimiento urbano de la ciudad.

El plano ortogonal diseñado por Ildefonso Cerdá distribuía las viviendas en retículas cuadradas de 133 mts de lado, con un patio de manzana interior y un jardín. Todo el Ensanche estaría atravesado por dos avenidas diagonales concebidas como vías de comunicación rápidas.
Ildefons Cerdà és considerat un dels urbanistes més importants del món.
Abans de redactar el Projecte definitiu presentat l'any 1859, realitzà un acurat estudi topogràfic de Barcelona i els barris metropolitans.

Característiques del Projecte

Es conserva el casc antic que s'articula amb la ciutat nova o Eixample mitjançant amples eixos viaris: la Diagonal, els eixos de la Reforma, el passeig de San Juan i les rondes.

Es comunica l'Eixample amb el mar mitjançant l'avinguda del Paral·lel i s'obre la sortida cap el Nord a través de la Meridiana.

Es dóna més amplada als carrers Urgell i Balmes per acollir els transports públics.
Contempla la construcció del canal per desviar les aigües de muntanya i la gran estació de ferrocarrils.

Es bisellen les cantonades per donar més visibilitat al tràfic i més facilitat a la relació entre veïns.
L'Eixample s'organitza en illes uniformes quant al tamany, però amb formes i tipologies diferents, que converteixen la monotonia viària de la quadrícula en un joc de volums variat i atractiu. Illes quadrades amb vèrtexs xamfranats que són anomenades malles i que ocupen aproximadament una superfície de 114 x 114 m.
La seva gran virtud: combinar els blocs de vivendes amb zones verdes
Traçat de grans avingudes, que continuen funcionant en l'actualitat, per connectar ràpidament totes les zones de la ciutat. La xarxa de carrers, amb 20 m. d' amplada entre els edificis (10 m. per als vianants, 5 m. a cada vorera, i 10 m. per als mitjans de transport), es disposen uns paral·lels i d' altres perpendiculars al mar
Els serveis públics (hospitals, casernes, places, esglésies, escorxadors, etc.) s'integren en la retícula de l'Eixample i són de fàcil accés per als habitants de la ciutat policèntrica.
La localització poc sistemàtica d'alguns equipaments i parcs. El projecte de 45 passatges públics i privats.
Preveu la urbanització de Poble Nou, on s'estaven traslladant les indústries de La Ribera i El Raval, amb la mateixa estructura que l'Eixample.
El Pla Cerdà reflecteix les profundes preocupacions socials de l'enginyer, que de fet va dissenyar sobre el paper una ciutat igualitària, on tots els barris tenien les mateixes característiques. La bona previsió de Cerdà es fa palesa en el fet que la xarxa viària ha suportat fins als nostres dies i amb notable èxit el continu augment del trànsit. Però, a més, la radical igualtat de la trama impedia, en principi, discriminacions espacials per raons socials. Des del punt de vista del poder, el projecte tenia un valor afegit: els amples i rectilinis carrers permetien que l'artilleria hi actués amb eficàcia.

Les propostes de Cerdà van ser ràpidament transmutades. L'especulació del sòl convertí els espais verds de les illes de cases en espais edificables. Les illes es van tancar i es va edificar amb més alçada. Del projecte original, només en va quedar en ferm el traçat dels carrers.Víctor Balaguer va ser l'encarregat de posar noms als carrers, amb la càrrega ideològica del nacionalisme romàntic del moment.Els carrers que van paral·les al mar, tenen els noms de les institucions de la vella Corona d'Aragó (Diputació, Consell de Cent, Gran Via de les Corts Catalanes...), i dels territoris que la componien (Aragó, València, Rosselló, Mallorca...).Els carrers que van de mar a muntanya, de personatges que consoliden la visió històrica de la Renaixença: Balmes, Aribau, Pau Claris, Rocafort, Urgell, Llúria...
Actualment l'Ajuntament està treballant des de 1986 per recuperar els interiors de les illes i obrir-los al públic de tal manera "que tots els veïns de l'eixample tinguin a un màxim de distància de 200 m. un espai verd públic".

FONT:
http://www.xtec.cat/~mbazan/quadrat_or/caracteristiques.htm

Per completar la història de Barcelona al llarg dels segles XIX, XX i XXI
consulteu els següents textos en castellà:


LA HISTORIA DE BARCELONA (EN CASTELLANO)

FONT: http://www.astrogea.org/asteroides/barna/la_historia.htm


Los primeros testimonios de población humana en el territorio que hoy en día configura la ciudad de Barcelona se remontan a unos 4000 años atrás, a fines del neolítico (2000 a 1500 a.C.). De los siglos VII a VI a.C. existen relatos que citan la existencia de poblados de las tribus layetanas (iberos). En esta época también parece haber habido una colonia griega (Kallipolis), aunque los historiadores no se ponen de acuerdo en cuanto a su emplazamiento exacto. Durante la segunda guerra púnica fue ocupada momentáneamente por los cartagineses, aunque pronto se asentaron los romanos.

Estrictamente hablando, la ciudad de Barcelona fue fundada por los romanos a fines del siglo I a.C., sobre un asentamiento ibérico anterior (Barke-no), la Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino, establecida alrededor del mons Taber, en la actual plaza Sant Jaume, que desde entonces y hasta nuestros días ha sido siempre el centro político de la ciudad. En el siglo II fue amurallada y tuvo una época de gran prosperidad, si bien la capital de la provincia romana y principal ciudad fue Tarraco, la actual Tarragona.

En el año 415 Barcelona fue conquistada por Ataulfo estableciendo en ella la capital del reino visigodo, que pronto fue trasladada a Toledo. La leyenda dice que los visigodos denominaron Gothland (Tierra de Dios) al actual territorio catalán, que luego las corrientes románticas del siglo XIX entroncaron con la leyenda del santo Grial y precisamente, en recuerdo a estos hechos, Comas Solà denominó Gothlandia a uno de los asteroides descubiertos por él.

En 717-718 Barcelona fue conquistada por el visir al-Hurr dando origen a un período de casi un siglo de dominación musulmana, que concluyó en el año 801 al ser tomada la ciudad por Ludovico Pío al mando de un ejército franco a las órdenes de Carlomagno, que la estableció como gran plaza fuerte del flanco sur del imperio carolingio, la Marca Hispánica (frontera de Hispania), dentro de la Gotia (comprendía territorios del actual Languedoc -la Septimania- es decir, la antigua Galia visigoda y del norte de Cataluña hasta la desembocadura del río Llobregat) nombrando condes para gobernarla.

En el concilio de Troyes (878) el rey franco Luís el Tartamudo invistió al hijo del marqués de la Gotia, Guifré I el Pelós (conocido también como Jofre y Wifredo) conde de Barcelona, Girona y Besalú, iniciándose la dinastía condal de Barcelona, al principio dependiente de los reyes francos.
La incursión musulmana de al-Manzur (985) con la destrucción y ocupación momentánea de Barcelona en tiempos del conde Borrell II, significó la independencia de facto de los francos, al no haber prestado éstos la ayuda militar necesaria, quebrantándose los vínculos de vasallaje. Así, en marzo del año 988 Borrell II consumó la independencia al intitularse duque ibérico y marqués por la gracia de Dios. La recuperación de Barcelona fue muy rápida y en el año 1010 devolvió el golpe recibido atacando y saqueando Córdoba, la mayor ciudad de la España musulmana, obteniendo un cuantioso botín. En los dos siglos siguientes, los distintos condados catalanes independientes se fueron uniendo bajo la capitalidad de Barcelona, con una política de alianzas y enlaces matrimoniales que incluyeron gran parte del sur de Francia (desde el Bearn hasta la Provenza), al tiempo que extendieron los territorios a costa de los musulmanes. A partir de este momento es casi imposible desligar la historia de Barcelona de la de Cataluña, pues ambas han sido una sola hasta nuestros días.

Escudo histórico de Barcelona formado por cuatro cuarteles, dos con la cruz de san Jorge y dos con la enseña de los condes de Barcelona. El origen de la enseña condal (la senyera) se ignora, aunque ya aparece en el sepulcro de Ramon Berenguer II, muerto en 1082.
En 1137 el conde Ramon Berenguer IV se casaba con la hija del rey de Aragón que quería protejer su reino de las apetencias castellanas, confederándose ambos territorios con un sólo jefe de estado, en el que sus sucesores tendrían al mismo tiempo el título de rey de Aragón (dominador de Aragón) y el conde de Barcelona, con capitalidad habitual en esta ciudad y denominación de Corona de Aragón. En Cataluña los poderes del conde-rey eran los propios de una monarquía parlamentaria y el gobierno correspondía a la Diputació del General o Generalitat (a partir de 1289), en tanto que el municipal de la ciudad de Barcelona lo ejercía el Consell de Cent. A lo largo del siglo XII Barcelona se enriqueció gracias al debilitamiento de los reinos taifas musulmanes, que debían pagar tributos, y a una creciente flota naval para el comercio.
La derrota en la batalla de Muret (1213) terminó con el proyecto de crear un gran estado transpirenaico que abarcara la Occitania. Esto hizo reorientar la política expansiva de la ciudad hacia el sur y el este, que se prolongó a lo largo de los siglos XIII al XV convirtiendo a Barcelona en la primera potencia marítima del Mediterráneo, tras las conquistas de las Baleares (1228), los reinos de Valencia (1232) y Sicilia (1282), los ducados de Atenas y Neopatria (1311), la isla de Cerdeña (1323) y el reino de Nápoles (1421), así como el establecimiento de consulados comerciales en las principales ciudades marítimas de Europa, norte de Africa y Asia Menor.
Este período floreciente acabó con una gran decadencia, debido a graves crisis demográficas (hambrunas y sucesivas epidemias causadas por la Peste Negra), que dejaron diezmada la población. Posteriormente fueron las guerras civiles, el establecimiento de la corte en Nápoles, la guerra de los remences (revolución agraria) y, para rematarlo, la caída de Constantinopla a manos del imperio otomano, que cerró toda posibilidad de comerciar con oriente desde el Mediterráneo, volviéndose un mar inseguro por la piratería sarracena. El descubrimiento de América (1492) en nada ayudó a la recuperación, pues la unión dinástica de Castilla y Aragón (1497) con los Reyes Católicos no significó la unión de sus reinos, por lo que hasta 1778 (casi tres siglos después de su descubrimiento) no se permitió a los puertos de los estados de la Corona de Aragón comerciar con las colonias americanas, pues eran posesiones de la
La decadencia, con breves períodos de cierta recuperación de Barcelona, se prolongó hasta entrado el siglo XVIII. En medio, tuvo que sufrir la guerra dels segadors (1640-1652) en un primer intento de Castilla de someter a Cataluña, en que Barcelona fue finalmente tomada, pero logrando conservar su autonomía, aunque representó el desmembramiento de Cataluña pasando la parte norte a dominio francés que perdura hasta nuestros días. La guerra de Sucesión (1705-1714) terminó con la conquista de Barcelona por las tropas castellano-francesas, con la pérdida de las libertades y la autonomía política, el cierre de la universidad, el sometimiento a las leyes de Castilla y la prohibición del uso del idioma catalán en la enseñanza y los documentos públicos. También el reino de Mallorca pasó a depender directamente de Madrid y se perdieron Menorca y las posesiones italianas (Sicilia, Cerdeña y Nápoles).

A partir de 1725 Barcelona empezó a recuperarse y de los 37.000 habitantes tras la conquista española de 1714, en 1791 ya contaba con 125.000. Con el aumento demográfico, floreció el comercio y la industria (en 1805 la industria textil de la ciudad contaba con 10.000 trabajadores), empezándose a conformar la ciudad moderna: construcción de la Barceloneta, urbanización de las Ramblas, creación de las academias de las Buenas Letras y la de Ciencias y Artes, construcción de los palacios de la Virreina y Moja.
La pérdida de las colonias americanas sumió momentáneamente a la ciudad en una nueva crisis, con el cierre de unos mercados con los que comerciar. Con la división provincial de 1832 Barcelona se convirtió en capital de provincia. En 1836 fue proclamada la libertad de industria y se sentaron las bases de la revolución industrial. De 115.000 habitantes en 1802 pasó a 250.000 en 1877, desarrollándose la industria algodonera, lanera y la metalurgia, multiplicándose las entidades de crédito. Sin embargo, el siglo XIX no fue en absoluto un período plácido, produciéndose numerosas revueltas y alzamientos: el bombardeo de Barcelona por el general Espartero (1842), primera huelga general (1854), la insurrección de obreros y progresistas, la represión de O'Donnell (1856) que causó 500 muertos entre la población, el estado de sitio en 1868, la huelga general y enfrentamiento con el ejército en 1874 tras el golpe de estado del general Pavía, etc. También hay que destacar el inicio de los grandes movimientos inmigratorios, primero procedentes del Languedoc (sur de Francia). En este siglo dos hechos principales marcaron el futuro de la ciudad. En 1854 se autorizó el derribo de las murallas que impedían su desarrollo urbanístico y en 1859 se aprobó el plan del Eixample de Idelfons Cerdá (la característica cuadricula urbana de Barcelona). La Exposición Universal de 1888, representó el espaldarazo con la equiparación a los países europeos desarrollados y una nueva oleada inmigratoria, esta vez procedente de España.

La industria y el comercio conformó una importante burguesía, en tanto que los movimientos sociales y migratorios, dieron entrada a todas las corrientes ideológica del exterior que fue origen del movimiento denominado Renaixença (Renacimiento) en todos los órdenes: literario, pictórico, arquitectónico, científico, político, etc., con constantes choques con sucesivos los gobiernos conservadores de Madrid, encerrados en si mismos, añorantes del pasado tras la pérdida de las últimas colonias. Las protestas por el envío de tropas a Marruecos desencadenó la revolución de la Semana Trágica de Barcelona (1906). La represión militar llevó al triunfo electoral del catalanismo y en 1914 se constituía la Mancomunitat de Catalunya, con lo que Barcelona recuperaba la capitalidad del Principado de Catalunya. El estallido de la primera Guerra Mundial y el aprovisionamiento a las potencias beligerantes enriqueció más a la burguesía, pero el fin de la contienda originó una profunda crisis económica. En 1920 los enfrentamientos sociales llegaron a un punto álgido, con la aparición del pistolerismo ("guerra sucia" entre la patronal y los anarquistas). En 1923 el capitán general Primo de Rivera daba un golpe de estado y se erigía en dictador. A pesar de la nueva represión, fue un período próspero, que culminó con la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y una gran oleada inmigratoria procedente del sur de España. La caída de la dictadura dio como resultado un aplastante triunfo electoral de Esquerra Republicana y la proclamación en Barcelona del Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Para frenarlo, el gobierno de Madrid se vio obligado a restablecer la Generalitat (el órgano secular de gobierno disuelto en 1714) y la promulgación del Estatuto de Autonomía de 1932.

La rebelión militar de 1936 y la siguiente guerra civil trajo consigo una de las épocas más lúgubres de la ciudad, que sufrió grandes bombardeos por mar y aire, miles de muertos y decenas de miles de personas tuvieron que exiliarse en el extranjero. La dictadura franquista, que se prolongó durante casi 40 años significó la liquidación de todos los logros, tanto en el aspecto cultural como el político. De nuevo fue abolido el autogobierno y el uso de la lengua propia, que tan gran desarrollo había alcanzado en el medio siglo anterior, fue prohibido y perseguido. Económicamente, tuvo que transcurrir toda una generación antes de recuperarse el mismo nivel de vida existente antes de la guerra. Sin embargo, a principios de los años 60 se inició un espectacular desarrollo económico, que junto con una nueva oleada inmigratoria creó grandes déficits estructurales. En 1957 en Barcelona ya faltaban 62.000 viviendas. La permisividad para subsanarlo, llevó consigo el urbanismo salvaje, donde aún hoy en día ciertos barrios son como ghetos para los inmigrantes. Esto también provocó grandes carencias en la red vial debido al crecimiento expansivo del parque de vehículos. La gran corriente inmigratoria se detuvo con motivo de la crisis mundial de 1973, aunque a lo largo de los años 90 se inició otra, esta vez procedente del continente africano.

Con la muerte del dictador, el general Franco, se restableció la democracia y la Generalitat, recuperando Barcelona la capitalidad de Cataluña. Esta época representó un gran crecimiento en infraestructuras, que culminó con los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. La gran promoción con este evento trajo consigo el que hoy sea una de las primeras ciudades europeas como destino turístico, lo que ayuda no sólo su gran riqueza arquitectónica (una de las ciudades más bellas y variadas del continente) y el gran número de actos culturales y sociales de todo tipo que se celebran, sino también su entorno, situada en medio de zonas turísticas costeras (con más de 20 millones de visitantes al año) y con un creciente turismo interior de montaña (Pirineos). Sin embargo, la especulación y la falta de suelo urbano, el consiguiente encarecimiento de la vivienda y el traslado de las industrias a las poblaciones cercanas, ha llevado a la paradoja de que, pese a la gran pujanza actual (una de las ciudades más dinámicas de la Unión Europea), la población no cese de disminuir (1.750.000 en 1970 frente a 1.640.000 en 1991 y 1.510.000 en 1996), afincándose en las ciudades vecinas (cinturón metropolitano), donde no sólo la vivienda es más barata, sino que ofrecen mejores condiciones medioambientales.
El cinturón de poblaciones en un radio de 20 km alrededor de Barcelona agrupa más habitantes que la propia capital.
Este aumento es muy brusco a partir de la Exposición Universal de 1888 debido al inicio de los grandes movimientos inmigratorios que se prolongarían a lo largo del siglo XX.
Sin embargo, con la crisis industrial de 1973 el número de habitantes ha sufrido una clara recesión, pese a la actual recuperación económica con unos índices de riqueza francamente superiores a los de aquel año, lo que indica que el descenso demográfico obedece a causas más profundas, dado que las personas que han abandonado la capital no han ido a otras regiones, sino que se han asentado en el área metropolitana.

El haber sido a lo largo de la historia un lugar de paso y mestizaje entre pueblos de culturas muy diversas, su caracter de ciudad abierta a todas las ideas y corrientes innovadoras, así como también muy tolerante, junto al típico espíritu emprendedor catalán, le ha conferido un sello especial que la distingue de otras muchas ciudades.


Historia de Barcelona en Wikipedia, la enciclopedia libre
La historia de Barcelona se extiende a lo largo de 4.000 años, desde finales del neolítico, con los primeros restos hallados en el territorio de la ciudad hasta la actualidad. El sustrato de sus habitantes aúna a los pueblos íberos o layetanos, cartagineses, romanos, judíos, visigodos cristianos, y musulmanes.

Tabla de contenidos
1 Orígenes
1.1 Leyendas sobre la fundación
2 Barcelona romana
2.1 Barcino
2.1.1 Sistema de gobierno
2.1.2 Murallas
2.1.3 Foro
2.1.4 Templo
2.1.5 Acueductos
2.1.6 Necrópolis
3 Barcelona paleocristiana
4 Barcelona visigoda
4.1 La ciudad durante el periodo visigodo
5 Barcelona musulmana
6 Barcelona carolingia
6.1 Entrada y poder de los francos
6.2 El ataque de Almanzor
6.3 La ciudad durante los primeros condes
7 Edad Media
8 Edad Moderna
9 Del siglo XIX al XX: Crecimiento geográfico, Exposiciones Universales y clubs deportivos
10 1936-1939: Guerra Civil
11 1939-1975: Franquismo
12 1976-1992: De la llegada de la Democracia a los Juegos Olímpicos
13 La Barcelona actual
14 Evolución demográfica
15 Grandes acontecimientos internacionales en la historia de Barcelona
16 Enlaces de interés
17 Referencias
18 Enlaces externos


Orígenes
Los orígenes de la ciudad de Barcelona son confusos. Antes de la conquista romana de la península Ibérica, el área del llano de Barcelona y áreas colindantes conserva restos de finales del neolítico y principios del calcolítico. Posteriormente se desarrolló la cultura de los layetanos, un pueblo íbero. Se tiene constancia dos poblaciones vecinas, Barkeno, situada sobre el monte Táber, (Ciutat Vella) y Laie (o Laiesken), cuya localización se cree en las faldas de la montaña de Montjuïc (siglos III y II adC), con cierta actividad comercial. Al parecer también hubo un pequeño establecimiento griego, de nombre Kallipolis (Καλιπολις) aunque no está clara su localización.
Se ha encontrado dos cecas de ese período. Entre los siglos III adC y II adC, circuló dracmas de imitación emporitana con la leyenda íbera Barkeno. Laiesken acuñó también monedas que prevalecieron durante el primer período romano. [1]
Durante la Segunda Guerra Púnica (218 a 202 adC ) Cartago, liderado por Aníbal Barca, ocupa la población en el trascurso de su marcha hacia los Pirineos, habiendo traspasado el Ebro, que era hasta entonces el límite de dominio cartaginés. En muchos casos, esta ocupación (218 adC) es señalada como fecha de fundación de la ciudad.

Leyendas sobre la fundación
Dos leyendas principales dan cuenta del origen de la ciudad. La de origen romano atribuye la fundación a Hércules (Heracles en su versión griega), 400 años antes de la fundación de Roma. En esa versión, Hércules, tras el cuarto trabajo, se une a los argonautas liderados por Jasón a la búsqueda del vellocino de oro, cruzando el Mediterráneo mediante nueve navíos. Una tormenta dispersa la flota cerca de la costa catalana, aunque consiguen reagruparse todas excepto una nave. Jasón encarga a Hércules la búsqueda del noveno navío. Encontró el naufragio de la Barca Nona (novena) junto a una suave colina (Montjuïc). A los tripulantes les agradó tanto el lugar que con la ayuda de Hércules y Hermes fundaron una ciudad con el nombre de la Barca Nona, Barcanona. Esta historia representa una variación del mito original en el que el vellocino se encontraba en la Cólquida, un territorio situado en el Cáucaso y actualmente parte de Georgia. Acorde a la adaptación mitológica romana de Heracles a Hércules, se relocalizan los hechos a la vertiente occidental del Mediterráneo.
La leyenda del origen cartaginés otorga a Amílcar Barca, padre de Aníbal, la fundación de la ciudad, hacia el 230 adC con el nombre de Barkenon, Barcelino o Barci Nova en relación a su linaje. Esta etimología también es referida a menudo respecto a Aníbal Barca. Otra versión relaciona ambas leyendas mediante una fundación de Hércules y una reconstrucción posterior por parte de Amílcar.

En cualquier caso, estos orígenes se han basado en conjeturas sin base arqueológica ni histórica, propuestos por crédulos historiadores medievales del siglo XV como Pere Tomic o Jeroni Pau. El origen etimológico está bien fundamentado en el topónimo layetano e ibérico y defendido por lingüistas y etimólogos de renombre como Joan Coromines.

Barcelona romana

Desde el año 218 adC hasta el siglo I adC la información es escasa. La entrada de la Antigua Roma, por entonces una República, en la península Ibérica para contrarrestar el poder de los cartagineses acabó por devenir en el inicio de la conquista que duraría hasta el 19 adC, año en que César Augusto daría por concluido el control de la península. La prolongación de esta conquista se debió a la fuerte resistencia que expusieron los pueblos del interior y del norte (Guerras Cántabras). Las ciudades ya dominadas del noroeste peninsular sirvieron de base para llevar a cabo la empresa. Barcino se benefició de estos hechos aunque con discreción bajo la superioridad de otras ciudades como Tarraco o Caesaraugusta.

Durante el control de Roma por César Augusto (27 adC - 14 dC), que establece el dominio en imperio, se formaliza el nombre de Barcino (entre el 15 adC y 10 adC), forma reducida de la oficial Colonia Faventia Julia Augusta Pia Barcino o la más comúnmente extendida Colonia Julia Augusta Faventia Paterna Barcino (Inscr. ap. Gruter, p. 426, nos. 5, 6), es con el nombre de Barcino que aparece en el célebre mapamundi de Claudio Ptolomeo. La mención de Colonia hace referencia a una ciudad fundada para distribuir tierras entre los soldados romanos retirados del ejército, en este caso, tras las Guerras Cántabras. Era también conocida en forma reducida como Colonia Faventia (Plinio el Viejo, iii. 3. s. 4). El geógrafo romano Pomponius Mela (ii. 6) hace referencia a la población entre otros pequeños poblados de la zona bajo la sombra de Tarraco. El papel estratégico de Barcino, punto de llegada de los grandes ejes norteño (ramal de la Via Augusta) y mediterráneo, otorgó a la ciudad desde muy pronto un activo desarrollo comercial y económico, (Rufo Festo Aviano, Or. Mar. 520: Et Barcilonum amoena sedes ditium). Desde muy pronto también disfrutó de exención de impuestos.

Barcino

En la refundación de César Augusto, Barcino toma la forma urbana de castrum inicialmente y oppidum después, con los habituales ejes organizadores Cardus Maximus y Decumanus Maximus y un espacio central o foro asentado sobre el montículo Mons Taber (25 msnm), ya ocupado por la presencia layetana. El conjunto estaba amurallado, con un perímetro de 1,5 km y protegiendo un recinto de 12 ha.

El máximo esplendor de la época romana se dio durante el siglo II, con una población que debía oscilar entre los 3.500 y 5.000 habitantes. La población ascendió a entre 4.000 y 8.000 habitantes durante el siglo III. La principal actividad económica era el cultivo de tierras circundantes (especialmente la vid), que tenía buena fama y se exportaba a otras áreas del imperio como la Galia, Italia, el norte de África e incluso en la frontera germánica. Por el valor de los restos arqueológicos (tamaño del templo, abundancia de esculturas, mosaicos, ánforas) se ha determinado que los habitantes gozaron de un buen nivel de vida. Sin embargo, la ciudad no dispuso de teatro, anfiteatro ni circo.

Sistema de gobierno
El gobierno de la ciudad seguía las formas que el imperio y la provincia otorgaba a las colonias de la misma época, un poder bastante autónomo. El municipio tenía jurisdicción sobre la ciudad en sí (urbs), y el área rural que la rodeaba (territorium). Las clases sociales, tan arraigadas en la Antigua Roma, se podían dividir entre ciudadanos (cives), aquellos nacidos en la ciudad o que habían obtenido la ciudadanía; domiciliados sin ciudadanía (incolae), residentes transitorios (hospites) y esclavo sin derechos. Ciudadanos y domiciliados pagaban impuestos municipales, aunque sólo los plenos ciudadanos podían ejercer puestos de gobierno. Solo a partir del año 212, tras la aprobación de la Constitutio antoniniana de Caracalla, los domiciliados y resto de hombres libres de las provincias podían ejercer derechos de ciudadanía.

La curia municipal (ordo decuriorum), formada por un centenar de miembros (curiales), era una asamblea que trataba todos los aspectos de poder de la ciudad (políticos, administrativos, judiciales). La curia se renovaba cada 5 años, aunque para poder ejercerla se requería ser un hombre libre, poseer patrimonio... Dos representantes presidían la curia por un año, y disponían de poder civil, criminal y hasta militares. Los ediles (ædiles) vigilaban las calles e instituciones públicas. Otros funcionarios, elegibles cada 5 años, se encarcaban del censo, patrimonios, finanzas, cultos ordinarios (sacerdotes o pontífices) o imperiales (sevires augustales) entre otras actividades.

Murallas

Como ciudad de origen castrense, la fortificación de la plaza se protegía mediante una muralla. La primera muralla de Barcino, y primera de Barcelona, de fábrica sencilla, se comenzó a construir con la denominación de Colonia en el siglo I adC. La primera muralla tenía pocas torres, sólo en los ángulos y en las puertas del perímetro amurallado.
Las primeras incursiones de francos y alamanes a partir de los años 250, suscitaron la necesidad de reforzar las murallas. Bajo el mandato en el imperio, ya decadente, de Claudio II, Barcino inicia la construcción de mejores fortificaciones entre los años 270 y 300. La nueva muralla se construyó sobre las bases de la primera, y estaba formada por un muro doble de dos metros (hasta 8 metros en algunos tramos), con espacio en medio relleno de piedra y mortero principalmente (modernas muestras arqueológicas demuestran que también se utilizó de relleno esculturas, inscripciones y otros elementos arquitectónicos). El muro constaba de 78 torres de unos 18 metros de altura, la mayoría de base rectangular (diez con base semicircular, situadas en las portaladas). Las obras de mejora fueron de las más importantes hechas durante el Bajo Imperio en la Tarraconense y constituyen una de las causas por las que Barcino tomó relevancia al empezar a compararse con Tarraco.

Forum

El forum era la plaza central dedicada a la vida pública y a los negocios. Se situaba en la confluencia entre el cardus maximus y el decumanus maximus, aproximadamente en el centro del recinto amurallado. En el foro se concentraban las construcciones dedicadas a los negocios, la justicia, las termas o baños públicos, etc, y era el lugar donde las autoridades se reunían en la Curia y la Basilica, etc. El recinto del foro no ha estado claramente delimitado, pero parece coincidir aproximadamente con la actual plaza de San Jaime.

Templo

El templo de Barcino estaba dedicado a Augusto, primer emperador y fundador de la Barcino romana. Fue construido pocos años después de la fundación de la ciudad, probablemente a principios del siglo I dC. Era un edificio de planta rectangular, sobre podium, hexástilo y períptero, de unos 35 metros de largo por 17,5 de ancho, unas dimensiones considerables para la ciudad. Entre la columnata de orden corintia se situaba la cella, un habitáculo que contenía la imagen o escultura del emperador Augusto, accesible desde el foro. Las ceremonias no se hacían en el interior del templo sino en el exterior, en el mismo forum, hacia la fachada principal del templo. Parece que, además del Templo de Augusto, el conjunto estaba presidido por uno o dos templos menores más.

Acueductos

Dos acueductos conducían las aguas hacia Barcino. Uno de ellos traía el agua que caía desde Collserola, al noroeste, y otro desde el norte, tomando agua del río Besós. Ambos acueductos se unían enfrente de la puerta decumana de la ciudad (orientada hacia el noroeste, y actual plaza Nova). El agua era utilizada tanto para usos domésticos como para los baños públicos, que exigía gran cantidad de este recurso. Trascurrido su uso, una red de cañerías y alcantarillado expulsaba el agua hacia el mar.

Necrópolis
Se ha hallado varios conjuntos de tumbas o necrópolis en el exterior del área amurallada, tal como era costumbre en la época. La necrópolis más importante descubierta cuenta con más de 70 tumbas de los siglos II y III, en la vía que se dirigía al Vallés. En la plaza de la Vila de Madrid hay expuestos los restos de aras, estelas y cupas dispuestas a ambos lados de una vía sepulcral romana descubiertas casualmente en 1954.

Barcelona paleocristiana
Las primeras comunidades cristianas comenzaron a establecerse pronto en la región. En 259 se creó la diócesis de Tarraco. En Barcino, hay constancia de una primitiva comunidad y obispo propio entre 260 (primeras incursiones francoalamanas alrededor del 270) y principios del siglo IV.

A principios del siglo IV surgen las veneraciones a cristianos martirizados durante la persecución de Diocleciano. Es el caso de san Cucufato (Sant Cugat en catalán), personaje de origen africano que había estado evangelizando en varias áreas de la actual Cataluña (Barcino, Egara, Illuro, Emporion) y que fue asesinado alrededor del Castrum Octavium (actual Sant Cugat del Vallés). Otras veneraciones, como sobre el martirio de santa Eulalia o san Severo, son de referencias más confusas; la santa Eulalia de Barcino parece ser un desdoblamiento de la santa Eulalia de Emerita Augusta. No es hasta el Edicto de Milán, en 313, que se dejó de perseguir y sancionar creencias ajenas al Imperio, especialmente el cristianismo.

Cabe suponer alguna comunidad judía estaba establecida en la ciudad durante el siglo IV. Caracalla permitió a partir de 212 la libertad para construir edificios de culto de judíos en el Imperio al considerarles ciudadanos. Algunos hallazgos en la Sinagoga Mayor de Barcelona, hacen creer en un templo primitivo judío en el mismo emplazamiento, y posiblemente afirmar que se trataría de la primera sinagoga de la península Ibérica, segregada de actividades propiamente cristianas.

El primero obispo conocido de Barcino fue Pretextato (Pretextat), que en el año 347 asistió al sínode antiarriano de Sárdica (o Serdica, actual Sofía, Bulgaria) , con Osio (Hosius) de Corduba. Le siguió el obispo Lampi (393-400). En esta época se inició la construcción de un templo paleocristiano, la basílica de la Santa Cruz, origen de la actual catedral.

Parece ser que el siglo IV fue una época tranquila y de paz. Por las necropolis se ha establecido que la ciudad amurallada estaba bastante poblada. Se deduce un buen nivel económico por los escritos del obispo Paciano (o Pacià). Posteriormente conocido como san Paciano, dirigió la diócesis entre el 360 y 390, es conocido por sus escritos contra los errores de los noviciados y sobre el bautismo y la penitencia. El obispo también advirtió de los peligros morales de una vida demasiado lujosa y cómoda, y de practicar ritos paganos en fin de año. A finales de siglo los municipios bajo el poder de Roma comenzaron a perder poder, en demanda del Imperio de más recursos económicos, lo que finalmente derivó en la ruralización de parte de la población y un moderado autogobierno de la ciudad.

Finalmente, tras la muerte de Teodosio I (379-395), se sucede la separación definitiva del imperio romano en dos, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Teodosio I convirtió el cristianismo en la religión oficial del estado.

Barcelona visigoda
El inicio del siglo V representó el principio de la ya difícil exitencia del Imperio Romano de Occidente. Los visigodos, una rama de los pueblos godos, interrumpieron al Imperio primero por los Balcanes y posteriormente se afincaron hacia oeste. Otros pueblos bárbaros, como los vándalos, los suevos y los alanos entraron a la península Ibérica por el Pirineo Oriental en 409, tomando varias provincias del oeste y sur de la Hispania. Posteriormente, al mando de Alarico, los visigodos saquearon Roma en agosto de 410.

El sucesor de Alarico, su hermanastro Ataúlfo, arriano, se casó con Gala Placidia en 414 tras haberla secuestrado en Roma y dirigió a los visigodos entre 410 y 415. Tras el saqueo de Roma, los visigodos se asentaron al sur de la Galia, pero con la constante presión de los ejércitos romanos (410-414, derrota en Narbona) tuvieron que cruzar los Pirineos, entraron en la Tarraconense y establecieron en Barcino una modesta corte. La capitalidad apenas duró unos meses, pues Ataúlfo murió asesinado en su palacio de la ciudad por el esclavo Dubius de Sigerico o Barnolfo, enemigos de Ataúlfo. Le siguió Sigérico (por 7 días) y después Walia. Hacia 416 se les permite entrar en Hispania para controlar a los otros pueblos bárbaros establecidos, en calidad de fœderati de Roma. Walia reconquistó gran parte de la Hispania por lo que el emperador Flavio Honorio permitió a los visigodos, bastante romanizados ya (o "civilizados"), acceder a la Aquitania y la Gallia Narbonensis a partir de 417 para establecer su territorio. Wallia estableció corte estable en 417 en Tolosa.

Algunos usurpadores de Roma, como Máximo de Hispania (409-411 y/o c. 418-422) contra Honorio y Sebastián (444), escogieron como capital Barcelona. Máximo llegó a acuñar moneda de carácter imperial (y no provincial).

Durante el reinado de Eurico (466-484), se declara el reino de los visigodos independiente de Roma. Finalmente, tomó la Tarraconense (470-475, y forzó con Odoacro deponer al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augústulo en 476.

A la muerte de Alarico II contra los francos en 507, su hijo ilegítimo y sucesor Gesaleico replegó su reino y lo concentró en Hispania. Su reino duró hasta 511 e hizo capital del territorio a Barcelona. Le sucedió Amalarico y la regencia de Teodorico el Grande que establecieron corte en Narbona. Su sucesor, Teudis, volvió a establecer la corte en Barcelona, hasta el año de su muerte en 548. Finalmente, tras sedes poco estables, Leovigildo fijó capital estable en Toledo en 573. Una rebelión iniciada por el duque Paulo por hacerse con el poder a título de rey en Narbona en 673 incluyó aproximadamente los territorios de Septimania y Cataluña, y por tanto, Barcelona, aunque fue apaciguada por el rey visigodo Wamba. Su reinado duró hasta 680 y le siguió Ervigio que reformó el Liber Iudiciorum y promulgó reformas contra los judíos. El estado visigodo se derrumbó con el desembarco musulmán de Gibraltar en 711.

La ciudad durante el periodo visigodo

Ya desde el final del imperio la ciudad había destacado en la Tarraconense, y parece que tuvo bastante importancia entre los visigodos por establecer corte y capital en varios periodos (Ataúlfo, Máximo, Gesaleico, Teudis). Las causas parecen ser la fortaleza de su muralla, los ejes de comunicaciones y un posicionamiento fronterizo de la Hispania, cercano de la Galia y de los ostrogodos en los territorios que iban restando del Imperio en la actual Italia.
En general, el periodo visigodo en Barchinona es bastante desconocido. Parece que la ocupación del territorio por los visigodos fue pacífica y que los ciudadanos no abandonaron la forma de vida romana y paleocristiana de forma agresiva, en parte porque los visigodos también estaban bastante romanizados. En la ciudad, los visigodos no constituyeron una población importante, y solo ocuparon puestos de poder como la guarnición militar y las autoridades. Estas autoridades fueron el conde (comes civitatis), y su vicarius que ejerció el poder civil y militar tanto en la ciudad como en el territorium (considerado un área mayor que el territorium romano) y el obispo, responsable del ámbito religioso. Se considera un periodo de prosperidad económica (especialmente a finales del siglo VI) debido a la influencia que mantuvo y a las monedas acuñadas en la ciudad. Fue ceca de Leovigildo, de monedas de oro de imitación bizantina y de otros sucesores hasta Witiza, que derivadon en monedas propiamente visigodas.

Los primeros visigodos que ocuparon la ciudad eran arrianos, mientras que la ciudad, por tradición hispanorromana era católica. A los indígenas se les toleró la religión, aunque les obligaron a trasladarse de su templo mayor, la Basílica para oficiar en la iglesia de San Justo. Los visigodos transformaron la basílica en catedral arriana. Incluso durante el obispado de Nebridi se celebró un concilio católico de la província eclesiástica de la Tarraconense (540). Leovigildo persiguió a los católicos para convertirlos en su fe arriana aunque posteriormente su hijo Recaredo hizo de la religión católica la oficial del territorio visigodo (589). Un Segundo Concilio católico se celebró en Barchinona en 599 en la Iglesia de la Santa Cruz, bajo el obispado de Ugern.
Hay pocos restos del periodo visigodo, en que la ciudad se mantuvo intramuros. Se conocen restos de un palacio edificado en el siglo V sobre el antiguo foro romano, posteriormente palacio episcopal. Otro palacio, tal vez donde fuera asesinado Ataúlfo, se descubrió bajo la actual Sala del Tinell, en la actual Plaza del Rey (Ciutat Vella), donde también se descubrió una necrópolis de la época (siglos VI-VII). También es posible ver la planta de la basílica paleocristiana del siglo IV, junto a la catedral actual.

Durante el periodo se hablaba un latín vulgar, posiblemente con pequeñas variantes autóctonas y hebreo por parte de los judíos. Varias leyes y ordenanzas atentaron contra la población judía durante la época visigoda; en algunos momentos, según el rey, se prohibieron matrimonios con cristianos, se obligó a que fueran bautizados, escarnio público o desprovistos de sus propiedades. Incluso durante el reinado de Wamba (672-680), la población judía debió ser considerable como para demandar al rey un edicto de expulsión de los sefardíes.

Durante el período visigodo el nombre de la ciudad toma diversas formas posibles, surgidas de la voz latina Barcino. Siguiendo las declinaciones latinas, se encuentran textos con las grafías Barcinone, Barcinonem, Barcinonam, Barcinona. En ocasiones aparece con una hache intercalada, como en italiano actual, para representar el sonido /k/, siguiendo la antigua pronunciación latina original. Así, aparece como Barchinona, Barchinonam, Barchinone. Con el tiempo, las declinaciones fueron desapareciendo pero se mantuvieron esas formas, en detrimento de la original romana Barcino como nombre de la ciudad. Actualmente, para referirse a aquel periodo de la ciudad, suele referirse también por el genérico Barchinona.

Barcelona musulmana
Los musulmanes entraron en la península en 711. Durante ese año, en la parte norte de la Tarraconense estaba en el poder Agila II, un líder enemigo del también visigodo Roderico, por lo que se sirvió de los musulmanes para combatirle, hecho que evitó la conquista musulmana de la ciudad en el primer momento de la entrada musulmana a la península. Le siguió Ardón que fijó residencia en Narbona, y tras oponer resistencia a los musulmanes, éstos, bajo el mando de Al-Hurr, conquistaron definitivamente el territorio entre 717 y 718. Mientras que Tarragona (Tarraco, طرخون -Tarrakuna-) fue debastada, la entrada en Barchinona fue pactada y sin resistencia.

El valí de Barcelona Sulayman ben al-Arabí junto a otros valíes contrarios a Abderramán I, buscaron la ayuda de Carlomagno para contrarrestar el poder del emirato en 777. El acuerdo no prosperó y Sulayman fue capturado en Saraqusta. Durante la Batalla de Roncesvalles fue liberado y retornado a Zaragoza envió a su hijo Matruh a controlar Barcelona y Gerona. A la muerte de su padre en 780 por el valí Husayn de Zaragoza dispuso la ciudad a favor del emirato de Córdoba, al que ayudó sitiando Zaragoza en 781. En 789 se revoltó de nuevo y tomó el control de Zaragoza y Huesca (Wasqa). A la muerte de Matruh en 792, tomó el poder de Barcelona Sadun al-Ruayni.

Sadun viajó a Aquisgrán en 797 para solicitar ayuda contra el Emirato de Córdoba (entonces bajo el control de Al-Hakam I) a Carlomagno, al que ofreció la ciudad. Éste envió a su hijo Ludovico Pío que, junto a otros nobles pretendía tomar la ciudad pacíficamente, ya en otoño de 801. Sadun no cumplió su palabra y se negó a entregar la ciudad, por lo que los francos atacaron la ciudad de Barcelona. El asedio fue largo y Sadun escapó en busca de ayuda de Córdoba. Fue capturado, y tomó el poder Harun, último valí de Barcelona. Partidario de seguir defendiéndose del ataque franco, fue destituído por sus allegados y entregado a los francos probablemente el 3 de abril de 801.

El poder musulmán en la ciudad duró algo más de 83 años. Durante la ocupación musulmana, la ciudad fue conocida como برشلونة, Barshiluna (entre otras transliteraciones como Medina o Madinat (مدين) Barshaluna, Bargiluna, Barxiluna).

La presencia musulmana no intentó convertir a la población local pues permitió la libertad de culto, y generalmente, los ciudadanos recibieron un trato bastante favorable. Los valíes musulmanes habilitaron una guarnición militar en la ciudad y cobraban impuestos especiales a los no musulmanes, pero probablemente fueron menores que durante la época visigoda. El principal templo cristiano, la catedral, fue convertida en mezquita. El gobierno civil fue respetado y la ciudad conservó las autoridades tradicionales (conde y obispo cristiano, y jefe de la comunidad judía).

Barcelona carolingia
El período histórico de la ciudad bajo dependencia de la dinastía carolingia abarca desde la entrada a la ciudad de Ludovico Pío en 801 hasta la ofensiva dirigida por Almanzor en 985. El final de este período coincide con un declive importante del Imperio Carolingio que, entre guerras internas, es incapaz de controlar los territorios periféricos o marcas. La primera mitad de los prácticamente dos siglos que dura este periodo de dependedencia del imperio franco, la ciudad restituye las sedes de la mayoría cristiana y vive con el constante temor de los ataques promovidos desde el Emirato de Córdoba. Ya a principios del siglo X el peligro desciende y la ciudad se recluye en sí misma. Este período más pacífico promovió una posteriora apertura comercial y económica en un periodo más pacífico. A finales de siglo, la ciudad y el condado tendieron a un desligamiento hacia los francos mientras las relaciones con Córdoba y Roma fueron en aumento.

Entrada y poder de los francos

Tras la entrada solemne y pacífica en la ciudad el 28 de diciembre, Ludovico designó a un godo local, Bera, como conde (comes) de Barcelona. Recibió también el título de marqués al hacerse cargo del territorio fronterizo o marca (Marca Hispánica). El obispado pasó a depender de la sede metropolitana de Narbona. A pesar de estos cambios, la ciudad pudo mantener un régimen en el que se mantuvo el derecho propio visigodo. En 815, un ejército comandado por Ubayd Allah, tío de Al-Hakam I, se dispuso a conquistar la ciudad, pero antes de atacarla un ejército godo reclutado por Bera frustró el intento y obligó a los atacantes a retirarse. A la muerte de Odilón, conde de Gerona (que incluía los pagus de Besalú y Ampurias) Bera recibe el poder sobre esos territorios. Hacia 820 Bera y sus seguidores godos se sublevaron contra el poder carolingio y finalmente, es depuesto y sus territorios pasan a manos del conde Rampón.

En 827 tropas musulmanas volvieron a asaltar la ciudad sin éxito. Sin embargo, varios años después, en 852 los musulmanes, probablemente bajo el mandato de Abd al-Karim ben Mugith toman la ciudad como represalia por la muerte a cargo de ciudadanos barceloneses de su aliado Guillermo de Septimania, y enemigo de Alerán, conde durante la toma de la ciudad. Devastaron la ciudad durante la batalla, en la que Alerán debió morir en combate. De nuevo en 861, bajo el conde Hunifredo, tropas musulmanas atacaron Barcelona tras un tiempo de tregua. Conquistaron territorios próximos y asediaron la ciudad, aunque Hunifredo debió negociar y consiguió renovar la tregua, aunque bajo el consentimiento de Carlos el Calvo, rey de Francia y aceptada por Mohamed I, emir de Córdoba.

La unión del condado al Imperio Carolingio ya estaba debilitada a finales de siglo. Tras ser depuesto el conde Bernardo II, el título de conde lo recibió Wilfredo I, llamado el velloso, hijo de Sunifredo I que también hubo poseído el título. Este cambio orientó el condado de nuevo a un linaje hispanogodo en lugar de franco.

Al conde Wilfredo a menudo se le pedía, fuera el obispo o la creciente comunidad ciudadana, un compromiso para su seguridad. Wilfredo, se mostró más interesado en los asuntos de poder que en la defensa ciudadana, y sus enemistades con los dirigentes de Lérida conllevó un ataque en 897 por parte del valí de esa ciudad Lop ibn Muhammad ibn Lop. Barcelona fue evacuada por la población civil debido al ataque, y el conde murió poco después contra el mismo valí en las inmediaciones de Navès. Tras Wilfredo, el condado fue heredado por sus hijos Wifredo II Borrell y Suñer I, ya sin designación real franca. El hijo de Suñer, Borrell II hizo efectiva la independencia respecto a los reyes francos, y rehusó rendir vasallaje a Hugo Capeto, tras la nula ayuda que el anterior rey franco, Lotario otorgó al condado para combatir el ataque de Almanzor.

El ataque de Almanzor
Tras varias incursiones por otros reinos y condados cristianos del norte de la península, Almanzor arribó a las inmediaciones de Barcelona a finales de junio de 985. El primer día de julio, los musulmanes alcanzaron las murallas, que resistieron el feroz asedio hasta acceder a la ciudad el 6 de julio, tras 8 días de ataques intensos y acompañado por bloqueo del puerto llevado a cabo por una importante flota dirigida por el almirante Abd al-Rahman ibn Rumahis[1] (عب الرحمن بن رمهس). El objetivo de las campañas de Almanzor era doble, por un lado, sustraer dinero y posesiones valiosas y por otro, someter a la población local, incluso sometiendo algunos como esclavos que fueron llevados a Córdoba, por los que tal vez poder exigir tributos a los cristianos. La ciudad fue saqueada y prendida en fuego, junto con los monasterios, iglesias y la catedral (aunque se pudieron conservar algunos documentos). Muchos de los habitantes de la ciudad o del condado que se protegieron entre las murallas fueron hechos prisioneros, esclavos o asesinados. La ocupación duró unos seis meses. Entre los prisioneros hubo ciudanos ricos e importantes, como el vizconde Udalardo, el arcediano Arnulfo, el juez Orús y el mercader Marcús. Su rescate fue largo y difícil.

La ciudad durante los primeros condes
El condado era dirigido y gobernado directamente por el conde, que se ayudaba por un vizconde, mientras que las cuestiones de gobierno local de la ciudad las administraba un vicario o veguer que también regía sobre el ámbito militar y la dirección de la policía. El obispo, que a menudo asumía la representación de la ciudad, se encargaba de los desvalidos y velaba por el cumplimiento de las capitulares condales.
Hacia el 874 se hayó en Santa María del Mar un cuerpo atribuido a santa Eulalia y se trasladó el cuerpo a la catedral. La catedral paleocristiana del siglo IV fue restaurada tras la llegada de los francos y en las obras intervino el obispo Frodoí hacia el 877 [2] . Durante los aproximadamente dos siglos que duró la influencia carolingia en Barcelona, la ciudad contaba además de la catedral con las iglesias urbanas de San Justo (Sant Just), San Miguel (Sant Miquel) y San Jaime (Sant Jaume), además de las localizadas extramuros de Santa María del Pí, Santa Maria de les Arenes o del Mar, San Juliano de Montjuïc (Sant Julià), el monasterio benedictino de Sant Pau del Camp y de monjas benedictinas de San Pedro de Puellas (Sant Pere de les Puel·les).

Los judíos formaban una comunidad importante que se asentaba en el Call, y disponían de un cementerio en Montjuïc. Ellos constituían un núcleo activo que se dedicaba a la medicina, el comercio, la pequeña industria, y potenciaron las relaciones con al-Andalus. El ámbito marítimo estaba a manos de los cristianos y se desarrolló comerciando entre varios puertos mediterráneos musulmanes.

El desarrollo de la agricultura en el llano de Barcelona se fraguó en la construcción, a mediados del siglo X y seguramente por el conde Miró de dos canales de agua que dirigían las aguas del río Llobregat y del Besós a las inmediaciones de la ciudad. La del Besós era conocida como rec comtal o Regomir y era paralela a la strata francisca, una vía que suponía una variante de la antigua Via Augusta romana, y que fue construida por los francos para aproximar mejor la ciudad al centro del imperio carolingio.

Edad Media
Con el paso del tiempo, el condado fue adquiriendo una independencia práctica respecto del reino carolingio, que se oficializaría en el año 986, con el conde Guifré el Pilós (nombre en catalán de Wifredo el Velloso). El establecimiento del estado feudal en Cataluña a lo largo del siglo XI no impidió que el condado de Barcelona adquiriese preeminencia sobre el resto de condados de la Marca. Así, Barcelona se convertiría en el centro político, económico, social, cultural y comercial de un territorio que comprende no sólo la actual Cataluña, sino el conjunto de reinos que conformaron la antigua Corona de Aragón (Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca -islas Baleares-, Rosellón, Cerdeña, Nápoles, Atenas y Neopátria). Barcelona llegaría a ser una de las principales potencias mediterráneas en los siglos XIII, XIV y XV, en competencia con Génova y Venecia. Durante el transcurso de estos siglos de esplendor la Bandera de Barcelona nace como un símbolo de la ciudad.

Edad Moderna

Sin embargo, desde el siglo XIV la ciudad entró en un periodo de decadencia que, con altibajos, se prolongaría a lo largo de los siglos siguientes. Las tensiones derivadas de la unión dinástica con Castilla, iniciada con el matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, alcanzó su momento álgido con la Guerra dels Segadors, entre 1640 y 1651, y más tarde, con la Guerra de Sucesión (de 1706 a 1714), que significó la desaparición de las instituciones propias de Cataluña.
En la Guerra de Independencia fue tomada por las tropas napoleónicas. Es de destacar el episodio de sucedido el 9 de marzo de 1809, cuando la ciudad estaba a punto de ser liberada por Juan Clarós, cuando un temporal lo impidió.

La recuperación económica iniciada a finales del siglo XVIII y la industrialización en el siglo XIX propiciaron que Barcelona volvería a convertirse en un importante centro político y cultural.

Del siglo XIX al XX: Crecimiento geográfico, Exposiciones Universales y clubs deportivos
En 1888 Barcelona organizó una Exposición Universal, gracias a la cuál urbanizó una gran extensión de terreno que comprendía desde el Parque de la Ciudadela hasta la Barceloneta, y mejoró infrestructuras en toda la ciudad. Barcelona aprendió entonces que la organización de grandes eventos internacionales no sólo le facilitaba la urbanización de la ciudad, sino que le reportaba multitud de visitantes y proyección internacional.
En 1897 se produjo un gran crecimiento geográfico y demográfico de la ciudad, ya que se anexionaron a Barcelona seis poblaciones limítrofes, hasta entonces independientes: Sants, Les Corts, Sant Gervasi de Cassoles, Gràcia, Sant Andreu del Palomar y Sant Martí de Provençals.

A nivel social, a finales del siglo XIX los barceloneses vivieron en primera persona la proliferación de nuevas formas de vida, ocio y relación social que tenían en el deporte y la práctica de actividad física su máxima expresión. En los últimos años del siglo la ciudad vio nacer una gran cantidad de clubs de natación, tenis o fútbol que tendrían una gran importancia, en el siglo XX, en la vida social de los barceloneses, y en la proyección exterior de la ciudad. Clubs como el FC Barcelona (fundado en 1889), el RCD Espanyol (fundado en 1900), el Real Club de Tenis Barcelona o el Club Natació Barcelona cobraron enseguida una gran popularidad en la ciudad, y convirtieron a Barcelona en la gran capital del deporte español de principios del siglo XX.
En 1904 se anexionó a Barcelona un nuevo municipio independiente: Horta. Y en 1921 se unió Sarrià.

Exposición Internacional de Barcelona de 1929

En 1929 organizó una nueva Exposición, esta vez Internacional, gracias a la cuál se urbanizó toda la zona de la Plaza España, y se construyeron los pabellones donde hoy está la Feria de Barcelona. La Exposición de 1929 también fue el pretexto para construir el Metro de Barcelona, inaugurado inicialmente en 1924, y ampliado en 1926 con el servicio del "Metro Transversal" entre Bordeta y Catalunya (actual L1) que fue construido con motivo de la Exposición, uniendo el centro de la ciudad con el recinto de la exposición, en Plaza España y Montjuïc.

1936-1939: Guerra Civil
En el verano de 1936, durante la Segunda República Española, Barcelona se disponía a organizar otro gran evento internacional: las Olimpíadas Populares. Para ello, construyó el Estadio Olímpico y acondicionó la montaña de Montjuic. Sin embargo, pese a que todo estaba preparado, los Juegos no se pudieron celebrar, ya que en el mes de julio estalló en España la Guerra Civil.
En Barcelona se vivió un proceso revolucionario mediante el cual gran parte de las empresas y servicios fueron colectivizados por sindicatos como la CNT y la UGT. La autoridad del Gobierno de la República y la Generalidad de Cataluña era teórica, controlando de forma efectiva las calles los anarquistas. A partir de los Sucesos de Mayo, la influencia de los anarquistas decreció.
George Orwell, comentó sobre la Barcelona de aquellos días en Homenaje a Cataluña:
Por primera vez en mi vida, me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora llevaba las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera que fuera su tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas o con la bandera roja y negra de los anarquistas; las paredes ostentaban la hoz y el martillo y las iniciales de los partidos revolucionarios; casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes, quemadas. Por todas partes, cuadrillas de obreros se dedicaban sistemáticamente a demoler iglesias. En toda tienda y en todo café se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios socializados; hasta los limpiabotas habían sido colectivizados y sus cajas estaban pintadas de rojo y negro. Camareros y dependientes miraban al cliente cara a cara y lo trataban como a un igual. Las formas serviles e incluso ceremoniosas del lenguaje habían desaparecido. Nadie decía señor, o don y tampoco usted; todos se trataban de «camarada» y «tú», y decían ¡salud! en lugar de buenos días.

Durante la guerra, Barcelona fue bombardeada en diversas ocasiones por las tropas franquistas. El apoyo de la ciudad a las fuerzas republicanas le costó caro a Barcelona, no sólo durante los tres años de guerra, sino durante los treinta y seis años de régimen franquista.

1939-1975: Franquismo

La ciudad fue tomada por el ejército de Franco el 26 de enero de 1939, que abolió la autonomía catalana y sus instituciones políticas, como la Generalidad de Cataluña, y prohibió el uso de la lengua catalana y sus manifestaciones culturales. Barcelona se vio sumida, durante los casi cuarenta años del régimen franquista, en una gran decadencia social y cultural.
De los 36 años de régimen franquista (1939-1975) cabe reseñar que, en 1952, Barcelona acogió el Congreso Eucarístico Internacional, que permitió la urbanización de un nuevo barrio conocido como Congrés. Por otra parte, los años del franquismo se caracterizaron por el "desarrollismo" urbano, que consistió en la construcción desenfrenada de viviendas baratas para absorber la inmigración procedente, sobre todo, de comunidades españolas como Andalucía, Murcia o Galicia. La construcción de viviendas se llevó a cabo, en muchos casos, sin una planificación urbanística previa, y utilizando materiales baratos que, con los años, provocarían problemas varios como la aluminosis. La fiebre constructora provocó un notable incremento demográfico y la creación de nuevos barrios, tanto en el interior de la ciudad, en el Carmel, Nou Barris, El Verdum, Guinardó, como en poblaciones adyacentes a Barcelona como Hospitalet de Llobregat, Bellvitge, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià de Besós o Badalona, que multiplicaron la demografía del área metropolitana de Barcelona, también llamada "cinturón".
El incremento de población y la irrupción del coche en los años 60' obligaron a desarrollar la red de metro, por una parte, y al asfaltado masivo de calles, la instalación de semáforos, y a la construcción de las primeras rondas de circunvalación de la ciudad. En estos años también se mejoró los sistema de distribución de agua corriente, el alcantarillado, la provisión de electricidad y el alumbrado de la ciudad.
Desde el punto de vista sociocultural, la llegada masiva de inmigración multiplicó el número de castellanohablantes en una ciudad en la que, hasta los años 30', el idioma catalán era la lengua claramente preponderante. A ello también contribuyó el poder de los nuevos medios de comunicación de masas, la radio y la televisión, que se emitían únicamente en castellano, y el hecho que el castellano fuese la única lengua oficial reconocida por el régimen, y por tanto la única utilizada en la vida pública.

1976-1992: De la llegada de la Democracia a los Juegos Olímpicos

La Playa de la Barceloneta y las torres gemelas, símbolo de la Vila Olímpica
Desde finales de los años 70, una vez recuperada la democracia en España, las instituciones catalanas, y las entidades socioculturales, recuperaron la libertad. Barcelona inició un nuevo desarrollo cultural y urbanístico que la ha convertido en la ciudad atractiva que es en la actualidad. En ello tuvo mucho que ver la designación de Barcelona, en 1986, como ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Los siete años que transcurrieron entre 1986 y 1992 constituyeron años de gran transformación para la ciudad. No sólo se construyeron los complejos deportivos necesarios (Remodelación del Estadio Olímpico Lluis Companys, Construcción del Palau Sant Jordi, etc...) sino que se llevaron a cabo obras tan importantes como la construcción de las Rondas de circunvalación de la ciudad, la recuperación de las playas y todo el frente Marítimo, la construcción de nuevos barrios como la Vila Olimpica, la mejora del sistema de transporte y modernización del metro, la instalación de la nueva torre de telecomunicaciones de Collserola, la renovación y ampliación del Aeropuerto de Barcelona, la renovación de la flota de taxis, la limpieza de fachadas a los edificios de la ciudad, modernización de hospitales, construcción de polideportivos municipales, la multiplicación de plazas hoteleras, etcétera. Los Juegos, además, internacionalizaron definitivamente la imagen de una moderna Barcelona ante todo el mundo, y recuperaron la ilusión de los barceloneses, orgullosos de su ciudad.

La Barcelona actual


La celebración de un nuevo evento en el año 2004, el Fórum Universal de la Culturas, permitió unos cambios urbanísticos todavía mayores. Se recuperó toda la zona del Besós, hasta entonces poblada de antiguas fábricas en desuso regenerando todo el barrio del Poblenou y construyendo el nuevo barrio de Diagonal Mar. También se pudo construir el puerto deportivo de Sant Adrià, y permitió hacer llegar la Avenida Diagonal hasta el mar. Además, el Fòrum legó a la ciudad nuevos parques y amplios espacios para el ocio de los ciudadanos, nuevas plazas hoteleras de alta categoría, y dos nuevos edificios para exposiciones y congresos que dieron nuevas posibilidades al perfil económico de la ciudad. Después del evento del Fórum, el ayuntamiento ha buscado utilizar el recinto para conciertos, exhibiciones y eventos a fin de atraer más gente al lugar y evitar que la zona quede en abandono. Aún así, al igual que durante su vigencia, durante el año siguiente el lugar no ha sido tan visitado como estaba previsto.

Los profundos cambios experimentados gracias a la celebración de eventos como los Juegos Olímpicos de 1992 y el Fórum del 2004 dejaron una ciudad nueva, cosmopolita y de gran atractivo cultural tanto para los ciudadanos adinerados como para el turismo internacional. El precio que pagaron los barceloneses fue el desorbitado incremento del precio del suelo, que provocó una espectacular alza en el precio de los pisos, situando a Barcelona como una de las ciudades más caras de Europa, con pisos al mismo nivel de precios que ciudades como Madrid o París. Los que no lo pudieron pagar tuvieron que emigrar a otras poblaciones, sienda ésta una de tantas operaciones de limpieza de personas sin recursos económicos de la ciudad.

El reto inmediato de Barcelona es la llegada del Tren AVE (Alta Velocidad Española) a la ciudad, que permitirá viajar a Madrid, por tierra, en poco más de tres horas y, hacia el 2010, enlazará con la red ferroviaria francesa, uniendo Barcelona y París. La llegada del AVE también será el motivo de la construcción de una nueva estación en La Sagrera, que conllevará una importante reurbanización de la zona, con los consecuentes desalojos de las personas sin recursos que viven en la zona. Paralelamente, la ciudad está reurbanizando totalmente el barrio que une a Barcelona y Hospitalet de Llobregat, que dará un aspecto totalmente nuevo a la ciudad en su entrada desde el aeropuerto.

El gráfico y la tabla reflejan el sostenido incremento inicial, por efecto del crecimiento de la industria y de la absorción de núcleos cercanos, la fuerte tendencia al alza hasta el máximo de los años setenta y ochenta, y un posterior decremento de la población, que ha sido absorbida sobre todo por la zona metropolitana (en el sentido amplio de la expresión, que abarcaría hasta las poblaciones del "segundo cinturón"). La tendencia más actual parece ser hacia un repunte moderado (+5,8% entre 2001 y 2005).

Grandes acontecimientos internacionales en la historia de Barcelona
Barcelona ha sido escenario, desde finales del siglo XIX, de importantes eventos internacionales, especialmente en los campos de la cultura, la economía y el deporte. Algunos de ellos no sólo han contribuido a dinamizar la economía de la ciudad y proyectar su imagen internacionalmente, sino que han incidido directamente en la organización urbanística de la ciudad. En este sentido, se considera que los tres acontecimientos internacionales más relevantes que han tenido lugar en Barcelona son, por orden cronológico, la Exposición Universal de 1888, la Exposición Internacional de 1929, y los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
Más información en el artículo: Acontecimientos internacionales en Barcelona.

No hay comentarios: