"Quiero hablar de un viaje que he estado haciendo, un viaje más allá de todas las fronteras conocidas..." James Cowan: "El sueño del cartógrafo", Península, 1997.

martes, 9 de septiembre de 2008

Què és i perquè serveix la geografia? (Font : Portal de Geografies)

Font: http://www.upf.edu/materials/fhuma/portal_geos/intgeo/g2/t1/t1.htm


Lectura obligatòria


Albet. A . Una geografia humana renovada...

Lectura recomenada

Riudor, Ll. Una geografia per entendre la casa comuna de la humanitat.
Zumin, L. Les desigualtats mundials...
Albet, A. Una geografía...


25 imatges relacionades per comentar (important)

Aneu a
http://www.upf.edu/materials/fhuma/portal_geos/intgeo/g2/t1/t1.htm

1. 1 Què és la geografia ?


1.2 Els territoris de la geografia


1.3 Un portolà del
Mediterrani


1.4 Un portolà del Mediterrani
Oriental


1.5 Retrat de Gerard
Mercator


1.6 . El Golf de Mèxic en el Mapamundi
de Mercator de 1569


1.7 Mapamundi Projecció Mercator


1.8. Map


1.9. Mapamundi Projecció Robinson


1.10. El món vist des dels Estats Units


1.11 . El món vist des del Japó


1.12 . El món vist des
d'Australia


1.13. L'aviació Txeca amenaça Alemanya


1.14. On és la Lubianka?


1.15. Las salidas profesionales de la geografía


1. 16 El comerç mundial


1.17 Un món de fluxes


1.18. INB per càpita del 2003


1.19. Esperança de vida al 2002


1.20. Taxa de mortalitat de menors de cinc anys


1.21. Població adulta analfabeta, 2001


1.22. L'Índex de Desenvolupament Humà (IDH)


1.23. Nombre d'internautes al món


1.24. Un model de relacions centre-perifèria a escala mundial


1.25. Mapa de síntesi

Activitats


Pràctica 1_
Pràctica 2_
Pràctica 3_

Més lectures

Lectures obligatòries_

Lectures optatives _

Altres lectures: algunes referències_

No hay comentarios: