"Quiero hablar de un viaje que he estado haciendo, un viaje más allá de todas las fronteras conocidas..." James Cowan: "El sueño del cartógrafo", Península, 1997.

lunes, 16 de febrero de 2009

Gas, Rusia y el suministro energético (El periódico de l'estudiant)
D’ON PROCEDEIX

El gas natural es troba al subsòl i procedeix de la descomposició de matèria orgànica atrapada entre estrats rocosos.

És un producte incolor i inodor, més lleuger que l’aire, i es consumeix tal com s’extreu de la terra. Periòdicament es descobreixen nous jaciments i les tècniques d’extracció permeten perforar cada cop a profunditats més grans.

Segons l’Anuari Gas 2009 de Sedigas, les reserves provades de gas natural se situen al voltant de 183 bilions de metres cúbics, seguint una trajectòria ascendent. Aquesta xifra és un 16,5% superior que la reconeguda el 2000, i un 90% més alta que la de fa 20 anys.

Les principals reserves de gas natural estan localitzades a l’orient Mitjà (40%) i l’Europa oriental (32,7%), on destaca Rússia.


PRINCIPAL CONSUMIDOR

Catalunya és la principal autonomia espanyola consumidora de gas. La comunitat representa entorn al 18% de la demanda total, davant del 13% d’Andalusia. Famílies i empreses catalanes consumeixen el 75% d’aquest gas, mentre que la resta va a la producció d’electricitat en centrals de cicle combinat. A més, compta amb el principal operador de gas del país, Gas Natural, i amb la planta regasificadora de Barcelona, que és la que més bucs de metà rep.


LES PRINCIPALS APLICACIONS

El gas natural té dos grans camps d’actuació: la llar i la indústria.Dins de la llar, els principals usos són la calefacció i l’aigua calenta,tot i que també hi ha cuines, forns, rentavaixelles, rentadores i altres electrodomèstics que també funcionen amb aquesta energia. En el comerç i la indústria, el gas natural es pot utilitzar en qualsevol procés de generació de calor o fred, en la cogeneració d’energia tèrmica i elèctrica i en la generació d’electricitat.

Com a combustible industrial, el gas s’utilitza en forns, foneries, tractaments tèrmics i calefacció de grans locals i indústries.

No hay comentarios: