"Quiero hablar de un viaje que he estado haciendo, un viaje más allá de todas las fronteras conocidas..." James Cowan: "El sueño del cartógrafo", Península, 1997.

sábado, 6 de octubre de 2007

Activitats educatives amb Google Earth

1. Interpretació de les coordenades

• Grups de nivell educatiu 1r/2n ESO

Objectius :

• Entendre els conceptes de coordenades, latitud i longitud
• Entendre conceptes com meridians i paral·lels
• Reconèixer- ne la importància i utilitat
• Interpretar mapes
• Interpretar coordenades
• Emprar programari i les TIC a l'aula
• Treballar l'orientació

Metodologia :

Havent fet una explicació prèvia dels conceptes a desenvolupar,
s'explicarà l'activitat. Es dividirà el grup aula en equips de 4 o 5
persones. Es donarà a cada equip entre 5 i 6 coordenades.

Aquesta llista pot incloure diferents llocs del món classificats per
raons històriques, geogràfiques, artístiques, econòmiques, etc.
Cada grup, mitjançant un ordinador i el programa Google Earth ,
localitzarà a través de les coordenades el lloc geogràfic exacte. Els
alumnes no poden utilitzar el cercador del Google Earth .

S'ha d'utilitzar l'opció “Lat/Ion Grid” del menú “View” per fer
visibles meridians i paral·lels.

Des de http://www.tageo.com/ es pot consultar les coordenades
de ciutats i pobles del planeta.

FONT:http://phobos.xtec.net/semtic/files/Googleearthsec.pdf
SEMPERSE, Seminaris de Secundària Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació i Universitats

També trobareu informació sobre 'Com conèixer les coordenades d'un
lloc?' al bloc de Ferran Mas: http://phobos.xtec.net/fmas/blog/


2. Recorreguts pel Pirineu català


• Grups de nivell educatiu 1r/2n ESO

Objectius :

• Reconèixer el relleu del Pirineu català
• Identificar- ne els punts geogràfics més importants
• Relacionar clima i població
• Relacionar economia i societat
• Fer ús de les TIC a l'aula.

Metodologia :

Havent fet una explicació prèvia dels conceptes a desenvolupar,
s'explicarà l'activitat. El/la docent anirà presentant en pantalla els
diferents relleus, gravats prèviament. Aquestes imatges s'han de
correspondre amb zones que tinguin una especial influència en els
àmbits de densitat, social i econòmic de l'entorn.

Cada vegada que es presenti un relleu l'alumnat
hi ha d'identificar les diferents formes de relleu així
com les principals característiques.

Cal tenir activada la capa “terrain” i canviar
l'angle de visualització per tal de tenir - ne una
visió en perspectiva.

Al desplegable “Layer”, cal activar les opcions “Terrain” i
“Geographic Features”.

Webgrafia relacionada amb el Google Earth

http://www.eduteka.org/GoogleEarth.php : informació sobre el
programa i requisits.
http://www.eduteka.org/GoogleEarth2.php : comentari de les
possibilitats educatives del programa.
http://www.adelat.org/index.php?title=gimkana_global&more=1&c=1
&tb=1&pb=1 : proposta d'activitats educatives.
http://www.wikiloc.com/wikiloc/start.do :comparteix,visualitza,
publica localitzacions i rutes. Les visualitzacions de les rutes són
mitjançant el Google Earth .
http://es.sketchup.com/?dlc=1 : integrant “Sketchup” amb
Google.Earth podem fer un vol en 3D sobre edificis, terrenys, etc.

No hay comentarios: